OBS! Denna webbplats använder cookies och liknande teknik. Om du inte ändrar webbläsarinställningar, samtycker du till det. Läs mer

Jag förstår

Våra villkor för leverans av interiört stenmaterial. Vid avhämtning av golvplattor eller bänkskivor lastar vi på emballaget,vi kan också leverera stenen hem till dig.


Toleranser

Tillåtna toleranser på stenskivor är +/- 3 mm i tjocklek samt +/- 2 mm i sågmått. Toleranser på planlimningar är +/- 1 mm i höjdled samt +/- 2 mm i breddmått, då diskhoar inte alltid är raka eller plana. Tillåtna toleranser på svensk sten i "buktmån" är 2 promiller av dess totala längd.


Reklamationer

Reklamationer som ej är gjorda inom åtta dagar godkännes ej. Vid synliga skador eller fel ska reklamationen anmälas innan varorna används och senast åtta dagar efter mottagandet av varorna/stenen. Monterat material kan ej reklameras. Reklamationer efter eget arbete är ej giltiga. Måttbeställda varor som avhämtas synas vid avhämtning. Varan blir godkänd i och med avhämtandet. Fläckar, flisor, repor eller sprickor som uppkommer efter avhämtning är ej reklamerbart.


Returer

Måttbeställda stenskivor eller golvplattor går ej att returnera. Pallar samt golvplattor i kartong som returneras i obrutna förpackningar krediteras till ett värde av 75%. Brutna pallar samt plockvaror krediteras med 60% av värdet. Returer beviljas inom 30 dagar från köptillfället.


Avhämtning

Vid avhämtning lastar vi på emballaget med tillhörande skivor. När material är lastat ansvarar vi ej mer för godset.


Leverans

Vi levererar till angiven adress och lossar materialet. Vi bär inte in skivorna i dörr eller port. Dessa lämnas på anvisad plats där transportbilen stannar, därefter är transporten slutförd. Leveransdatum/tid kan aldrig garanteras då det kan ändras pga omständigheter som Svenska Stengruppen ej rår över såsom sjukdom, trafik, maskinhaveri eller störningar hos underleverantör.


Mätning ∓ Montering

Inkluderar mätning, leverans och montering. Vi mäter/mallar på plats. Stommar och dylikt inklusive täcksidor skall vara monterade innan mätning. Dessa får ej korrigeras efter mätning. Vi monterar stenskivorna på angiven plats, vi ombesörjer ej el eller VVS-installationer. Monteringsplatsen skall vara förberedd för montering, dvs. skåpstommar samt monteringsplats avstädade. Skåpstommarna skall vara av den kvalitén att dessa klarar stenskivans tyngd. Underlaget som stenskivorna skall ställas på skall vara plant och fritt från uppstickande kanter. Tolerans +/- 1 mm, detta gäller hela ytan. Om dessa delar ej är uppfyllda lämnas materialet på enligt oss lämplig plats och monteringen anses vara slutförd. Kund skall även vara på plats och godkänna material och montering. Finns ingen närvarande betraktas material och montering som godkänd.


Om något skulle gå sönder under frakt eller installation står vi för den kostnaden och ersätter stenskivan med en ny av samma material. Vid byte av skadad skiva sker leverans så snart som möjligt efter att material finns på lager.


Betalning

I samband med order erläggs 30 % av totalsumman i handpenning. Handpenningen återfås ej om råmaterial är beställt eller om arbetet har påbörjats. Resterande belopp betalas innan leverans/avhämtning/montering. Samtliga material är Svenska Stengruppen/Chrisyll AB:s egendom till full likvid erlagts.


Övrigt

Samtliga måttuppgifter är kontrollerade och godkända i samband med undertecknandet av ordern. Mått samt materialändringar kan endast ske skriftligen och efter vårt godkännande. Emballage samt tillhörande delar återlämnas till oss inom 10 dagar om annat ej är överenskommet. Vid sen leverans eller innehållandet av emballage debiteras 600 kr/emballage + moms. Om någonting har gått till på felaktigt sätt (längre leveranstid än väntat, fellevererat material osv.) från någon av våra underleverantörer står Svenska Stengruppen ej för det.


Natursten- bra att veta


Revormar

Naturliga ytliga sprickor på stenens yta, förekommer ibland på kalksten samt på enstaka marmorsorter.


Taratolli

Små håligheter eller vita prickar som förekommer i marmor samt kalksten.


Yta

Vanliga ytbearbetningar är polerad (blank), finslipad (matt), borstad (skrovlig) eller klovyta (skrovlig). Den polerade ytan kan hos vissa stensorter ha små fläckar då poleringen inte fäster på de mjuka partierna i stenen, gäller främst spräcklig granit eller marmor med grova stråk. Den finslipade ytan kan vara gradvis, näst intill polerad på vissa stensorter då stenen i sig är mjuk. Den borstade ytan ger en skrovlig yta som är olika från sten till sten. Klovytan kan vara lite olikskiftande och bestäms av skiffern, kan finnas olika nivåer i en sten då skiffern inte delat sig precis i kloven.


Färg

Färg och mönsteravvikelser mellan stenar i samma material och provstenar kan förekomma. Även bilder som skickats på sten kan skilja sig från hur den ser ut i verkligheten, detta är inte reklamerbart.


populära produkter

 
Populära bilder nr. 1
Populära bilder nr. 2
Populära bilder nr. 3
 

Den tidlösa Bianco Carraran, den klassiska Svenska Smågatstenen och den populära betongstenen Troja Gråmix.

Trippel AAA
Copyright © 2017 Svenska Stengruppen AB. Alla rättigheter reserverade | Ritarslingan 3, 187 66 Täby 08-756 73 00 | Birger Jarlsgatan 88, 114 20 Stockholm 08-756 73 02