OBS! Denna webbplats använder cookies och liknande teknik. Om du inte ändrar webbläsarinställningar, samtycker du till det. Läs mer

Jag förstår

Leveransvillkor för sten. Stengruppen kan leverera sten till angiven adress eller hjälpa till att lasta på godset till angiven bil/släp vid avhämtning.

Toleranser

Tillåtna toleranser på betongsten är +/- 2 mm. Angående toleranser på natursten, kontakta oss.


Betalning

Betalning sker i butik, kontant eller med kort. Kunden kan även betala över internet på vårt bg-konto. Materialet är Svenska Stengruppen/Chrisyll AB:s egendom tills full likvid erlagts.


Avhämtning

Vid avhämtning lastar vi på godset på angiven bil/släpvagn. Kunden ansvarar själv för att lastvikt inte överskrids. Vid avhämtning ingår ingen plockning, vid begäran av plockning tillkommer 250 kr inklusive moms.


Leverans

Svenska Stengruppen levererar materialet till angiven adress. Vi förutsätter framkomlig väg enligt Bk1 Klass. Om inte kunden angivit lossningsplats eller om anvisning ej sker på plats, lossar chauffören på lämpligast plats. Om lossningen enligt chauffören inte anses vara möjlig ses transporten vara slutförd. Leveransdatum/tid kan aldrig garanteras då det kan ändras pga omständigheter som Svenska Stengruppen ej rår över såsom sjukdom, trafik, maskinhaveri eller störningar hos underleverantör. Vid delad lossningsplats (om chauffören måste flytta bilen) tillkommer 500 kr exklusive moms.


Reklamationer

Eventuell reklamation skall anmälas vid mottagandet. Kontrollera alltid noggrant erhållna varor vid mottagandet och innan läggning/montering. Varor som ej är reklamerade inom åtta dagar godkännes ej. Monterat material kan ej reklameras. Reklamationer efter eget arbete är ej giltiga. Nyansskillnader i betongprodukter kan förekomma från ett tillverkningsdatum till ett annat och är ej reklamationsgrundande. Vissa naturstensprodukter kan ge vissa rostavfällningar vilket är naturligt förekommande i vissa naturstenar. På betongprodukterna kan det förekomma kalkutfällningar, detta är ej reklamerbart då detta är en naturlig process som försvinner.


Retur

Eventuell retur sker endast efter överenskommelse med Svenska Stengruppen. Retur skall ske inom 30 dagar från och med köptillfället. Endast lagervaror kan returneras. Vid retur av sten krediteras 80 % av stenens försäljningspris vid återlämnandet av obruten pall. Vid bruten pall krediteras 60 % av stenens försäljningspris. Emballage debiteras med 750 kr ink moms vid avhämtning av material. Vid återlämning av intakt emballage inom 10 dagar betalas 750 kr ink moms tillbaka till kund. Pallar debiteras från 125-140 kr ink moms vid köp och vid retur av pall krediteras 50 kr ink moms. Pallreturer kan göras på pallar köpta av Svenska Stengruppen mot uppvisande av kvitto inom 30 dagar från kvittodatum.


Övrigt

Provstenar avser endast att ge en allmän uppfattning om material och färg. Vid läggning av sten skall stenar ur flera pallar plockas samtidigt, dessa ska även plockas uppifrån och ned, stapel för stapel. Detta bidrar till en jämn spridning av färgen och ger det bästa resultatet. Samtliga uppgifter samt materialval och mängd är kontrollerade och godkända i samband med undertecknandet av ordern. 


Yta

Vanliga ytbearbetningar på natursten är Flammad yta, klovyta samt råkilad yta. Den flammade ytan är jämn och känns som sandpapper. Klovyta är förekommande på skiffersorter och är inte likadan från platta till platta. Om kloven inte träffats perfekt vid delning kan olika nivåer i klovytan uppstå. Den råkilade ytan är helt unik då stenar med råkilad yta har olika huggning beroende på vart stenen är spräckt.

populära produkter

 
Populära bilder nr. 1
Populära bilder nr. 2
Populära bilder nr. 3
 

Den tidlösa Bianco Carraran, den klassiska Svenska Smågatstenen och den populära betongstenen Troja Gråmix.

Trippel AAA
Copyright © 2017 Svenska Stengruppen AB. Alla rättigheter reserverade | Ritarslingan 3, 187 66 Täby 08-756 73 00 | Birger Jarlsgatan 88, 114 20 Stockholm 08-756 73 02